Ekonomi

TSE Başkanı Şahin: “Sanayi bölgelerinin standartlarına katkıda bulunmak, yeşil finansmana erişimlerini kolaylaştırmaktır”

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Lideri Mahmut Sami Şahin, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Belgelendirmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Sanayi bölgelerinin uluslararası standartlara ulaşmasına katkı sağlamak, Karbon Sınırı Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile yeşil finansmana erişimlerini kolaylaştırmak. , diğer uluslararası mevzuat ve uyarlamalar.”

TSE’nin Yeşil Organize Sanayi Bölgesi programında önemli rol oynadığını vurgulayan Şahin, iş dünyasının bu süreçte ihtiyaç duyabileceği yenilikçi çözümlerle iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda gerçekçi ve somut planlar sunduğunu belirterek; yeşil OSB sertifikası, çevre etiketleme ve atık yönetimi, sürdürülebilir finans, sera gazı emisyon doğrulaması, yaşam döngüsü analizi, elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi hizmetleri vermeye hazır olduğunu söyledi.

“Organize sanayi bölgelerine de bazı sorumluluklar getirildi”

İklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi ve sürdürülebilir sanayi için Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na eklenen “Yeşil OSB” tanımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TSE Lideri Şahin, küresel ortalama sıcaklık artışının 1 olduğunu belirterek, bunun için birçok çalışma yapıldığını hatırlattı. 5 santigrat derecenin altında tutun. Bakanlıkların ve ülkelerin net sıfır karbon hedefi için taahhütlerde bulunduklarını, yol haritaları ve programlar hazırlayarak mevzuat yayımladıklarını belirten Şahin, “Ülkemizin Paris Anlaşması çerçevesinde sunduğu Ulusal Katkı Beyannamesi’nde yüzde 21 taahhüt verildi. artıştan azaltım şeklinde sera gazı emisyonlarını azaltmak ve COP 27 Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından bu azaltım oranı yüzde 41 olarak revize edilmiştir.Tüm bu çalışmalar kapsamında belirli sorumluluklar üstlenilmiştir. İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilir bir sanayi için organize sanayi bölgelerine yerleştirilecek.”

“Yeşil OSB Sertifikasyon Programı” oluşturuldu

Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda Yeşil OSB ve Yeşil Sanayi Bölgesi Belgelendirme Sistemi’nin uygulanmasına yönelik teknik ve idari işlerin tamamlanması görevinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE’ye verildiğini belirten Şahin, “Katkılar Bu sorumluluklar doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve TSE’nin sorumluluğundadır.Yeşil OSB belgelendirme programının amaçlarından biri de ‘Sürekli Gelişim’ ilkesini benimseyerek ülkemizdeki sanayi bölgelerinin uluslararası standartlara ulaşmasına katkıda bulunmaktır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda OSB bünyesindeki şirketlerimizin Problu Karbon Düzenleme Sistemi (SKDM) ve diğer uluslararası mevzuat ve standartlara uyumunu ve yeşil finansmana erişimlerini kolaylaştırmaktır” dedi.

Yeşil OSB Sertifikasına Öncelik

Yeşil OSB olmak üzere hazırlanan projelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirilebilmesi ve önceliklendirilebilmesi için Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda düzenleme yapıldığını hatırlatan Şahin, “Yeşil OSB’lere verilecek kredilere ilişkin hususlar, OSB’ler yönetmelikte belirtiliyor. Bu yönetmelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sunduğu kredi sağlama mekanizmaları öncelikli olarak yeşil OSB belgesinin değerlendirileceği belirtiliyor” dedi.

Hazır Mesaj

TSE’nin Yeşil Organize Sanayi Bölgesi programında değerli bir rol üstlendiğini vurgulayan Şahin, “TSE, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda gerçekçi ve somut planlar sunarak yenilikçi çözümler üreten işletmelerin önünü açmak amacıyla Sürdürülebilir Dönüşüm Programı’nı başlattı. • Yeşil OSB sertifikasyonu, çevre etiketleme ve atık yönetimi, sürdürülebilir finans, sera gazı emisyon doğrulaması, yaşam döngüsü analizi, elektrikli araç ve şarj altyapıları başta olmak üzere her türlü hizmeti vermeye hazır hale gelmiştir.

mengenajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu