Ekonomi

Kiracılara müjde

Yargıtay’ın 2021 yılında verdiği bir karara atıfta bulunan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, bu emsal kararın kiracılar lehine olduğunu belirtti.

Umut Yeniocak, habere konu olan Yargıtay kararının, kiracısı tacir olan bir işyerinin kirası ile ilgili olduğunu ve kiracının kirayı öderken dava açma hakkını saklı tutarak ödediğini belirterek, Kararda, ‘7161 sayılı Kanun’un 59’uncu maddesi ve 6217 sayılı Kanun’un müteakip çıkarılan ikinci maddesinde, tüketici fiyat değişim oranının on iki esasa dayanacağı kararında açıkça belirtilmiştir. endeksteki aylık ortalamalar akdedilen diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde de uygulanacağından ve kanunun yayımı tarihinden itibaren derhal uygulanması gerekeceğinden bu prestij ile ilk derece mahkemesi, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre kira bedeli değişikliği uygulanacaktır. Davacının tazmin etmek istediği alacağının ‘ esasına göre belirlenen kira bedeli üzerinden hesaplanarak karar verilmesinde herhangi bir yanlışlık yoktur.

Yeniocak, Yargıtay Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada bu kararın yüzde 25 zam kuralıyla ilgili olmadığını belirtmesine rağmen hızlı bir şekilde hukuki temas kurulabileceğine dikkat çekti. Yeniocak’a göre, söz konusu kararda Yargıtay; 2019 yılında getirilen TÜFE sınırlamasının mevcut sözleşmelere de bir an önce uygulanması gerektiğini, kiracının bu artış oranını aşan kira ödemelerinin iadesini talep edebileceğini söylüyor. Yeniocak, bu açıdan kararın yüzde 25’lik artış sınırı açısından emsal teşkil edebileceğinin altını çizdi.

Yüzde 25 artış kuralına ilişkin geleneksel olmayan bir anlaşma geçersizdir.

Yeniocak, “Bu kararın altında yatan sebep, kanunun emredici kuralına aykırı olarak yapılan kira artış sözleşmesinin Yargıtay tarafından geçerli kabul edilmemesidir.” Yeniocak, “Kiracı ile yapılan sözleşme sonucunda yüzde 25 zam sınırı aşılırsa bu sözleşme de kamu düzenini ilgilendiren emredici bir kuralın ihlali nedeniyle geçersizdir (kesin hükümsüzdür).” Yeniocak, bu şekilde geçersiz bir sözleşmeye istinaden verilen fazla kiranın iadesinin istenebileceğini söyledi.

Bazı durumlarda hükümsüzlük (nihai hükümsüzlük) ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması anlamına gelebileceğini kaydeden Yeniocak, bu durumda hakimin somut uyuşmazlığın koşullarına göre bu tespiti yapabileceğini belirtti. Yeniocak, “Ancak özellikle konut kiracılarını korumak amacıyla getirilen zam limiti uygulamasında, kiracının ödediği fazla paranın iadesini istemesi hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilemez. artış kısıtlamaları anlamsızdır.” – İSTANBUL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu